Sigdal

Bildekor som annonseplass
Bruken av bil som annonseplass har økt betydelig de siste årene. Folks vaner har ført til endringer i mediebildet, og vi ser at bevegelig reklameflater som store skapsider og hengere øker, til fordel for tradisjonelle annonser.
Sigdal kjøkken er en av de som har benyttet denne gode reklameplassen og dekorert 30 store hengere om til store, rullende annonser.
Lønnsom annonseflate!