Norges forskningsråd

Nytt kontorlandskap
Til Norges forskningsråds nye lokaler leverte vi informasjonsskilt som utskåret folie på dører, oppgangs- og aluminiumskilt. Lokalene har mange, store vindusflater som ble dekorert med printet folie. Vi jobbet tett med både kunden og deres interiørarkitekt for å finne riktig folie og fargetone i de flotte motivene som skulle monteres på skillevegger i kontorlandskapet og på møterom. Utprøving av flere alternativer måtte til før vi fant det optimale resultatet, og de flotte, gjennomlyste lokalene på Lysaker fikk et varmt, morsomt og hyggelig uttrykk.
Rask og lokal
produksjon.

Da det av sikkerhetsmessige grunner ikke er tillatt å flytte inn i lokaler med store glassvegger uten merking, ble det avgjørende at leveransen gikk raskt, og lokal produksjon viste seg å være helt nødvendig. I slike flytteprosesser oppstår hele tiden nye behov og endringer, og det var nødvendig å snu seg raskt, være løsningsorienterte og fleksible. Det er en forutsetning for at en slik hektisk prosess skal bli en god opplevelse.